Om SnakTro

Om SnakTro

Her på siden kan du se hvem SnakTro-teamet består af, læse om SnakTro’s historie, se ledige stillinger og læse om det at være fritidsevangelist hos SnakTro. SnakTro er en del af Indre Mission. Vi arbejder med på Indre Missions mission: Lede til Jesus.

Denne mission har vi og vil vi fortsat arbejde frem mod ud fra tre hovedfokus områder:

  • SnakTro indbyder til en snak, hvor vi alle kan forholde os til livets store spørgsmål og træffe et aktivt valg angående tro.
  • SnakTro gør evangeliet kendt, gennem åben dialog, så det kan opleves relevant for alle.
  • SnakTro udruster, støtter og sparrer med fællesskaber og enkeltpersoner til evangelisations- og diakonale-events.

SnakTro er et hold af ansatte og volontører der snakker om Jesus med mennesker, i alle mulige forskellige kontekster. Vi besøger en lang række efterskoler, hvor vi stiller cafeen op og byder alle eleverne på kaffe, småkager, og en snak om tro. SnakTro hjælper til på en række festivaler, hvor vi stiller cafeen op og snakker om tro med dem der er interesseret.

De ansatte ved SnakTro tager også rundt og underviser i forskellige sammenhænge; missionshuse, konferencer etc. I 2017 var vi rundt omkring i landet 97 dage – dog under navnet Cafebussen

SnakTro-teamet hjælper til med gademission i hele Danmark og har oprettet netværket GadeTro, der skal overskueliggøre hvor der er mission rundt omkring i Danmark. Desuden hjælper SnakTro-teamet til på gaden og er med alle GadeTro-afdelingerne ude på gaden mindst én gang hvert halve år.

SnakTros Historie

SnakTro navnet er nyt. Køretøjet er nyt. Men i virkeligheden har SnakTro en lang historie bag sig. Vi har forsøgt at samle noget af den her, men hvis du har været ansat ved “bogbussen”, “Cafébussen” eller et af de andre køretøjer og du har en god historie, så kontakt os endelig.

Sammensætning af 3 cafebusser

Ledige stillinger

Vi søger en volontør med tiltrædelse omkring august 2019.

Du kan se frem til et udadrettet arbejde der spænder lige fra kontakt til teenagere rundt på efterskolerne til kontakt med Fru Hansen i hjertet af Løgumkloster. Desuden er der rig mulighed for at være med til at forme SnakTros fremtidige arbejde. Og endelig vil du få ad hoc opgaver i Region Aarhus, hvis tiden tillader det.

Fritidsevangelist

Har du et kald som evangelist, har du mulighed for at blive ansat som fritidsevangelist i Indre Mission. Opgaven går i sin enkelhed ud på, at du skal være med til at inspirere til evangelisation i dit lokalområde. Dette kan gøres på mange måder, og det er stort set op til dig, hvordan du vil varetage denne opgave.