Kort om SnakTro

SnakTro er et landsdækkende team under Indre Mission. Vi tror, at kristendommens budskab er relevant for alle mennesker – også i dag. Vi vil gerne være med til at sætte tro – men også alt muligt andet, på dagsordenen gennem ligeværdig dialog. Samtalen og dialogen står helt centralt i den måde, du kommer til at møde SnakTro – vi ønsker, at vi skal mødes på en fælles platform, hvor vi sammen kan kigge på tro, uanset om vi så måtte være enige eller ej. Det er noget, vi gør sammen – ikke mod hinanden.

Vi tager rundt i hele Danmark og hjælper snakken om tro i gang og ønsker at gøre det mere naturligt at snakke om tro i det offentlige rum. Dette forsøger vi at gøre gennem relevant undervisning på skoler og snak om tro med mennesker på gaden, markedspladser, festivaler, byfester med videre.

Derudover vil vi rigtig gerne være med til at inspirere til at snakke tro og være med til at tænke nye måder at gøre det på. Vi kommer gerne til jer for at få en snak om, hvordan I kan bidrage i lige netop jeres by, og vi hjælper gerne med at sætte arrangementer i gang. Kort sagt: vi vil rigtig gerne hjælpe jer i alle dele af processen; de første tanker, planlægning og udførelse.

Mission

SnakTro vil invitere til en snak, hvor alle kan forholde sig til livets store spørgsmål og træffe et aktivt “valg” angående tro. Gennem åben dialog vil SnakTro gøre evangeliet kendt, så det kan opleves relevant for enhver. Vi udruster, støtter og sparrer med fællesskaber og enkeltpersoner til at lave arrangementer, der har til formål at gøre snakken om tro til en mere naturlig del af hverdagen.

Vision

SnakTros vision er, at alle vi møder, føler sig set, hørt og ønsket. Vi ønsker, at alle skal kunne tage et aktivt og oplyst “valg” angående tro. Vi ønsker, at samtaler om tro bliver en naturlig og ligeværdig del af hverdagen.

Læs mere om Indre Mission på den officielle hjemmeside
Læs mere om Indre Missions unge IMU på IMU.dk
Find svar om kristendommen på Jesusnet.dk
Find svar på spørgsmål om køn, sex og samliv på Adamogeva.dk
Læs mere og find inspiration fra Danmarks folkekirkelige søndagsskoler
Scroll to Top