Sådan arbejder vi

SnakTro tror på, at alle mennesker er ønsket og elsket af Gud! Men der er mennesker i verden, der ikke kender til det budskab og ikke lever i det. Det vil vi, i SnakTro, så gerne at mennesker ved. Der er mange måder at formidle det budskab. SnakTros måde er gennem samtalen og dialogen.

Dialogen står helt centralt i det, SnakTro laver. Dialogen er SnakTros primære værktøj, fordi vi tror på, at dialogen kan noget, som prædikenen ikke kan. Dialogen sætter mennesker fri til at reflektere, hvor prædikenen proklamerer. SnakTros første hovedfokusområde er, at vi vil indbyde til en snak, hvor vi kan forholde os til livets store spørgsmål og træffe et aktivt valg angående tro, tror vi, at dialogen er vejen frem.

Vi vil gerne snakke med mennesker om kristendommen og Jesus. Vores praksis er ikke blot at fortælle evangeliet – kristendommens budskab, men i stedet også at høre, hvad mennesker tror på, og tage en samtale på en fælles platform. Vi ved i virkeligheden ikke om Jesus var Gud, men vi tror det af hele vores hjerte. På samme måde tror vi også, at andre mennesker en overbevisning som de ikke kan bevise , som de bygger deres liv på. Derfor er vi på fælles grund, når vi snakker med hver enkelt menneske, der måske tror noget andet.

For mange mennesker er tro ikke noget, man snakker om. Det vil SnakTro gerne være med til at gøre op med. Vi vil gerne, at samtaler om tro bliver en naturlig del af hverdagen. Vi vil gerne gå foran i det. Det gør vi ved at åbne dialogen om tro blandt andet  på gader, festivaler, markedspladser, efterskoler, byfester og lignende steder. Erfaring indtil nu har vist, at mennesker i Danmark gerne vil snakke om tro, liv og holdninger – de ved bare ikke helt, hvor og hvordan de skal gøre det, og det vil Snaktro gerne hjælpe med – også i jeres by.

Teamet

SnakTro er først og fremmest et hold af mennesker, der tager rundt i hele Danmark for at snakke tro med mennesker i alle mulige forskellige kontekster. Vi besøger en lang række efterskoler, hjælper til på en række festivaler og kræmmermarkeder. Vi administrerer netværket GadeTro – lokale grupper af mennesker, der gerne vil snakke tro i deres lokalområde, og vi udbyder kurser i hvordan man kan snakke om tro med mennesker.
De ansatte ved SnakTro tager også rundt og underviser i forskellige sammenhænge; missionshuse, kirker, konferencer, kurser med videre.

SnakTro-teamet hjælper til med gademission i hele Danmark og har oprettet netværket GadeTro, der skal overskueliggøre, hvor der er “mission” (kristne på gaderne/gadeevangelisation(evt. med ordforklaring..)) rundt omkring i Danmark. Desuden hjælper SnakTro-teamet til på gaden og er med alle GadeTro-afdelingerne ude på gaden mindst én gang hvert halve år.

Vi arbejder med på Indre Missions mission: Lede til Jesus.
Denne mission har vi, og den arbejder vi frem mod ud fra tre hovedfokus områder:

  • SnakTro indbyder til en snak, hvor vi alle kan forholde os til livets store spørgsmål og træffe et aktivt valg angående tro.
  • SnakTro gør evangeliet kendt, gennem åben dialog, så det kan opleves relevant for alle.
  • SnakTro udruster, støtter og sparrer med fællesskaber og enkeltpersoner til evangelisations- og diakonale-events.

Setup

For at skabe den bedste ramme for at åbne dialogen om tro med mennesker, har vi en række udstyr – eller set-up om man vil – som vi kan sætte op i hele landet. Hvilket set-up, der passer bedst til jer og jeres arrangement tager vi en snak om, så I får lige netop det, der passer til jer.
Udgangspunktet for et besøg fra SnakTro er nogle stykker fra SnakTro-teamet – minimum to. Principielt behøver vi ikke tage noget andet med. Vores erfaring er dog, at selv et enkelt højbord med en kaffekande gør en verden til forskel, hvad angår den stemning man skaber for samtalerummet.
Hvad vi skal tage med afhænger af jer, jeres arrangement, pladsen vi får stillet til rådighed og alt muligt andet.

Vi kan tage et enkelt bord med og et par kander – så fylder vi ca 1 x 1 meter. Vi har også mulighed for at tage en eller flere pavilloner med – de måler hver 3 x 3 meter. Endelig har vi også SnakTro caféen. Den er inddelt i tre båse, med bløde bænke og borde. Der er tre skærme, der viser nogle spørgsmål, der kan være med til at åbne samtalen om tro. Midt i caféen findes det lille te-køkken. I caféen spilles der ofte afdæmpet stemningsmusik, så ens samtale bliver sværere at overhøre. Også på ydersiden af SnakTro Caféen er der spørgsmål, samt en skærm, der også kan være med til at åbne snakken om tro. SnakTro caféen i sig selv måler 10 x 2,7 meter. Ofte til vi, afhængigt af arrangementstypen, sætte pavillioner op i forbindelse med Caféen med stole og borde – hvor forbigående hurtigt kan sætte sig ned, uden at føle sig forpligtet på mere. Så skal vores totale plads være 10 x 6 meter.

Så i virkeligheden kommer SnakTro gerne ud til jer på pladser, der er helt fra 1×1 meter til 10 x 6 meter (og endnu større, hvis pladsen tillader det). Lad os tage en snak om, hvordan SnakTro kan være til bedst mulig hjælp i jeres by.

Scroll to Top