Støt SnakTros arbejde

Støt vores arbejde gennem bøn og med penge, ved hjælp af mulighederne nederst på siden

Som vores navn antyder, er vores primære arbejdsopgave at snakke tro med folk. Det har vi flere gode grunde til at gøre:

Først og fremmest vil vi gerne snakke med folk om Jesus Kristus og lede folk til ham. Der er mange måder at gøre det på, og vores måde er gennem samtale. Vores fremgangsmåde er ikke at udbasunerer evangeliet, men istedet at høre hvad folk tror på, og tage en samtale på lige grund. Vi ved strengt taget ikke om Jesus var Gud, men vi tror det af hele vores hjerte! Derfor er vi på fælles grund når vi snakker med hver enkelt menneske, der måske tror noget andet.

Dernæst vil vi gerne være med til at gøre det okay at snakke om tro i det offentlige rum. Det gør vi ved at gå foran og åbne dialogen om tro i det offentlige rum: på gader, festivaller, markedspladser og lignende steder. Folk idag er slet ikke så ateistiske som vores kultur giver udtryk for. Folk tror stadig er der er mere mellem himmel og jord, men religiøsiteten bland danskerne har ændret sig. Frem for kristendom, fællesskab og kirke, har danskernes religiøsitet ændret sig til spiritualitet, individuelle forståelse af det spirituelle. Derfor er der god grobund for at snakke med folk om tro, og for at vise hinanden at vi faktisk er mange der tror, og at det er en dumt at vi ikke tør tale om det.

SnakTro er udelukkende finansieret af indsamlede midler og dermed afhængig af frivillige gaver. SnakTro har et årligt budget på ca. 975.000 kr. til at dække drift og lønninger. Vi opfordrer dig derfor meget frimodigt: Støt vores arbejde gennem bøn eller penge, så vi fortsat kan snakke om tro med folk

Helt konkret bliver de penge brugt til: At vedligeholde det nye køretøj og den nye café. At kører ud på efterskoler, byfester, markeder, festivaller, og lignende. I år 2017 var vi ude 97 dage under navnet cafebussen. Når vi sidder på kontoret arbjder vi på: At lave flere aftaler med efterskoler, byfester, festivaller og lignende. Planlægge evangelist kurset “I Will Follow”. At hjælpe lokale foreninger med at starte GadeTro projekter op i hele landet. At lave og sponsorere nogle af materialerne til de lokale GadeTro projekter. At holde kontakten til og mellem de forskellige GadeTro projekter.

Alle gaver til SnakTro er fradragsberettigede, da vi er en del af Indre Mission.

Støttemuligheder

Du kan bruge de nedenstående muligheder, eller lave en kontooverførsel til:

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
Reg.nr. 9682
Kontonr.: 186910

Husk at skrive dit navn, adresse og eventuelt givernummer på indbetalingen, så vi kan få den registreret korrekt.