Støt SnakTros arbejde

SnakTro er udelukkende finansieret af indsamlede midler og dermed afhængig af frivillige gaver. SnakTro har et årligt budget på ca. 975.000 kr. til at dække drift og lønninger. Vi spørger dig derfor meget frimodigt: Vil du give en gave til SnakTro, så vi kan fortsætte arbejdet?

Alle gaver til SnakTro er fradragsberettigede, da vi er en del af Indre Mission.