Vi søger en missionskonsulent

Fra 1. april 2022 eller hurtigst muligt herefter, har vi brug for en ny kollega på fuld tid i teamet bag SnakTro og som tæt sparringspartner til Missionskonsulenten i Region Øst. Du skal arbejde med på visionen om at lede mennesker til et møde med den levende Gud. Dette sker gennem udrustning og sparring med kirker, foreninger, skoler og enkeltpersoner.

Dine opgaver vil være fordelt på 3 hovedområder:

  • Udvikling af det evangeliserende arbejde i Indre Mission

  • Være førstekontakten til SnakTro

  • Stå for en del af det bagvedliggende med administration og planlægning omkring SnakTro

Udvikling af det evangeliserende arbejde i Indre Mission

Du vil komme til at være bindeleddet mellem Indre Missions Missionsteam og SnakTro, så der opstår synergi i forhold til udvikling af missionsarbejdet på tværs af Indre Missions arbejdsgrene. Derudover ønsker vi, at du vil arbejde med på at løfte JesusNet.dk, så det bliver et skarpt værktøj i det evangeliserende arbejde. Dette vil ske i tæt samarbejde med Missionskonsulenten i Region Øst, og du vil få en fast plads i Missionsteamet.

Være førstekontakten til SnakTro

Når folk ønsker at benytte sig af SnakTro, vil du være den første, de støder på. Du vil her kunne hjælpe med at få de bedst egnede ressourcer i Indre Mission sat i spil – på tværs af arbejdsgrene. Det er derfor vigtigt, at du kan tænke på tværs af hele organisationen.

Stå for en del af det bagvedliggende med administration og planlægning omkring SnakTro

Der er mange praktiske ting omkring SnakTro, der er en forudsætning for at kunne stå ”ude i marken”. Dette indebærer bl.a. at du skal…

  • indgå aftaler med efterskoler om besøg

  • deltage i udvalgs- og planlægningsmøder for konkrete projekter. Det kan være projekter, der allerede er i gang men også i en idéudviklingsfase

  • stå for SnakTros bogføring og i samarbejde med den daglige leder udarbejder budget for SnakTro.

  • Indgå aftaler med et passende antal sommerevangelister samt tilrettelægge og fordele disse ud på årets opgaver

  • søge tilladelser og sørge for andet nødvendigt for at SnakTro kan være på tur.

  • vedligeholde og udvikle SnakTro.dk og GadeTro.dk samt levere stof om SnakTros arbejde til andre platforme (hjemmesider, sociale medier samt Impuls)

For at have en finger på pulsen i forhold til det evangeliserende arbejde, vil du naturligt indgå i SnakTros ture ud i landet på både skoler, markeder, byfester, festivaler m.v. Derudover tilknyttes du som vært i Kirketorvet, der er et lokalt projekt i Aarhus.

Vi lægger vægt på…

Vi er meget interesseret i at høre, hvad du har at byde ind med, men vi ser gerne, at du…

  • evner at skabe netværk (og meget gerne har et godt kendskab til Indre Mission som organisation)

  • kan bevare overblikket og arbejde struktureret med konkrete opgaver

  • ikke er bange for at give dig i kast med nye projekter og formår at følge en proces fra idé til konkret udførelse

  • kan se dig selv som værende i mission – også når opgaven indimellem er bag et skrivebord.

Vi forventer, at du bor i eller flytter til Aarhus Kommune eller i umiddelbar nærhed, og tager aktiv del i Indre Missions arbejde lokalt. Du kan læse mere om de generelle jobvilkår i Indre Mission her: https://indremission.dk/hvem-er-vi/ansatte/ansaettelse-i-im/.

Indre Mission kan tilbyde dig…

  • et solidt fællesskab mellem Indre Missions ansatte i Region Aarhus, da vi sidder i et fælles kontormiljø i Stjernen. En mulighed for at udvikle nye idéer og få inspiration på tværs af faggrupper.

  • Et trygt miljø at udfordre sig selv i, hvor fejl ikke er fejl men en læring

  • Et arbejde i en spændende organisation med dygtige ansatte og frivillige

  • En 5-årig fuldtidsansættelse med mulighed for forlængelse

  • Ordnede løn- og ansættelsesforhold

  • Mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem relevant efteruddannelse

  • Et arbejde, hvor to dage sjældent er ens.

Få en uforpligtende snak…

Med regionsleder Kristian Lindholm på (2173 5880 eller kristian.lindholm@indremisison.dk) eller SnakTros daglige leder Robert Svendsen (2586 7505 eller robert@snaktro.dk). Her kan vi også få en snak om de øvrige kompetencer, som kunne være spændende at sætte i spil.

Vi håber, at du kan tiltræde stillingen 1. april 2022 – eller hurtigst muligt herefter. Vi venter dog gerne på den rette ansøger.

Kort ansøgning med referencer og CV sendes til kristian.lindholm@indremission.dk.

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2022