Kontakt SnakTro

Robert Svendsen
Konstitueret leder for SnakTro
Ansvarlig for GadeTro

tlf. 22 330 440
Robert@SnakTro.dk

Robert

Jakob Axelsen
Volontør

Jakob@snaktro.dk

 

Magnus Kristensen
Volontør

Magnus@SnakTro.dk

 

Bork6